Robeilys Peinado da histórica medalla a Venezuela en pértiga